Těsnící přísada proti vodě v prášku
pro trvalou odolnost betonů a cementem pojených hmot vůči tlakové vodě, např. bazény, mycí a sprchové boxy. Účinně brání karbonataci, korozi ocelové výztuže a tvorbě výkvětů. Zvyšuje odolnost vůči síranům, chloridům, chemickému působení a působení mrazu. Zlepšuje zpracovatelnost čerstvé směsi a omezuje smršťování. Určená pro opravy, ochrany a sanace silikátových stavebních materiálů. Obecně zlepšuje jakost povrchu, omezuje tvorbu výkvětů a skvrn. Těsnící přísada je propustná pro vodní páru, proto by se pod podlahové potěry měla vložit parotěsná membrána. Vhodný pro architektonické a pohledové betony, pro potřeby doma i na staveništi. Musí být dodržen minimální obsah cementu 350 kg v 1 m3 betonu a vodní součinitel nižší než 0,5. Odpovídá EN 934-2, T9.

ObalObsahKs/KartonuBarva TL BL
kelímek 1 kg 12 bílá Technický list Bezpečnostní list
kbelík 5 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
AKCE - NOVINKA

! NOVINKA !
Lepidlo pro lepení izolantu

 

Plnění tub a výroba blistrů: www.plnenitub.cz

Befüllen von Aluminium-Tuben und Blisterherstellung:
www.tuben-abfuellen.eu

Copyright © 2008 STAVOCHEMIE s.r.o., all rights reserved