Penetrace S2802A
je jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:1 s vodou.

OznačeniObalObsahKs/KartonuBarva TL BL
S2802A láhev 1 kg 18 bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A láhev 2 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A kanystr 5 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A kanystr 10 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A kanystr 25 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A kanystr 50 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
AKCE - NOVINKA

! NOVINKA !
Lepidlo pro lepení izolantu

 

Plnění tub a výroba blistrů: www.plnenitub.cz

Befüllen von Aluminium-Tuben und Blisterherstellung:
www.tuben-abfuellen.eu

Copyright © 2008 STAVOCHEMIE s.r.o., all rights reserved