STAVOCHEMIE s.r.o - Bazénová chemie

Bazénová chemie

Bazénová chemie

MASTERsil® Chlor-Start
MASTERsil® Chlor-Šok
MASTERsil® Chlor-Tablet
MASTERsil® Chlor-Stabil
MASTERsil® Vločkovač
MASTERsil® pH+
MASTERsil® pH-
MASTERsil® Tester pH a Cl
MASTERsil® Multiplex Tablet
MASTERsil® Algicid
MASTERsil® Zazimovač
MASTERsil® Křišťál
MASTERsil® Blokátor tvrdosti vody
Velká balení tekuté chemie pro velké privátní bazény a koupaliště
 

Vážení zákazníci,

v posledních letech, díky stále teplejšímu letnímu počasí, velmi stoupla obliba rodinných bazénů. Jejich uživatelé jsou tak postaveni před rozhodnutí zda a jakým způsobem vodu během sezóny v bazénu ošetřovat. Z hygienického hlediska je ošetřování bazénové vody chemickými přípravky naprosto nezbytnou nutností pro zdravé a příjemné koupání. Bazénová voda je totiž vystavena mnohem větší zátěži a je v průměru také teplejší než přírodní koupaliště. To vše sebou přináší vysoké riziko mikrobiálního znečištění, které je pro lidský organismus mnohem nebezpečnější než chemické látky do bazénu přidávané v doporučené koncentraci. Řada bazénové chemie MASTERsil® obsahuje osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání ve vašem bazénu.

První napuštění:
Před každým novým napuštěním je nutné bazén důkladně očistit od všech nečistot. Zvýšíte tak kvalitu nově napuštěné vody a zjednodušíte její další údržbu. Po prvním napuštění ošetřete vodu přípravkem MASTERsil® Chlor-Start, případně MASTERsil® Chlor-Šok (v případě napouštění v průběhu několika dní vodu v bazénu ošetřujte průběžně). Ošetření provádějte nejlépe při zapnutém filtračním zařízení. Po 1-2 dnech změřte hodnotu pH (hodnota kyselosti) testerem a upravte ji do předepsaného rozmezí 7,2-7,6 pomocí přípravků MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- dle předepsaného návodu. Zároveň proveďte kontrolu obsahu chloru zda je v předepsaném intervalu 0,3- 0,5mg/l. V případě nedostatku doplňte obsah chloru na hranici bezpečného koupání pomocí přípravku MASTERsil® Chlor-Šok. V případě přebytku bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru pod horní hranici uvedeného intervalu.

Pravidelná údržba:
Pro průběžnou a bezúdržbovou dezinfekci bazénové vody je určen přípravek MASTERsil® Chlor-Tablet. Jedná se o 200g tablety ysoce účinného dezinfekčního prostředku, které se po vložení do plováku postupně rozpouští a tím vodu průběžně dezinfikují a chrání před vznikem řas. Jedna tableta je schopna za běžných podmínek ochránit bazén o objemu 25m3 po dobu 5-7dní. Pro zajištění správného a efektivního účinku je nutno dodržovat pH bazénové vody v rozmezí 7,2-7,6. Pro zvýšení kyselosti (snížení hodnoty pH) použijte přípravek MASTERsil® pH- a pro snížení kyselosti (zvýšení hodnoty pH) použijte přípravek MASTERsil® pH+ dle návodu. V pravidelných týdenních intervalech kontrolujte také obsah chloru ve vodě. Kontrolu provádějte častěji v případě velkého počtu koupajících a také za horkých a slunečných dní, kdy se chlorové přípravky nadměrně vyčerpávají. Obsah chloru se stanovuje pomocí testeru a měl by být v intervalu 0,3-0,5mg/l. Korekci provádějte přípravkem MASTERsil® Chlor-Šok. Přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil stabilizuje uvolněný chlór ve vodě, čímž prodlužuje účinek chlorových dezinfekčních prostředků a zároveň zabraňuje nepříjemnému chlorovému zápachu nad hladinou. Jeho použití doporučujeme zejména pro slunné a horké dny, kdy vlivem zvýšené teploty a UV záření dochází k nadměrnému rozkladu všech chlorových dezinfekčních přípravků. Pro zajištění křišťálově průzračné vody přidávejte MASTERsil® Vločkovač, který na sebe váže jemně rozptýlené nečistoty a ty se pak snadno zachytávají ve filtračním zařízení.

Zajištění bazénu pro delší čas bez používání:
Jestliže se rozhodnete bazén delší dobu nepoužívat (např. při dovolené) tak je nutné i po tuto dobu chránit bazénovou vodu před růstem bakterií a řas. Nejprve upravte hodnotu pH na ideální hodnotu mezi 7,2-7,6 pomocí přípravků MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- a poté dejte do plovákového dávkovače trojnásobné množství tablet přípravku MASTERsil® Chlor-Tablet. Bazén zakryjte plachtou a zajistěte, aby bylo každý den spuštěno filtrační zařízení. Před začátkem opětovného používání zkontrolujte a upravte hodnotu pH a obsahu volného chlóru.

.

MASTERsil® Chlor-Start
je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění na počátku sezóny. Přípravek díky svému složení způsobí‚ šokovou" dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas.

MASTERsil® Chlor-Šok
je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody.

MASTERsil® Chlor-Tablet
200 gramové, ve vodě pomalu rozpustné tablety, určené k průběžné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není nutná každodenní péče - 1-2 tablety vydrží (při objemu 25m3 bazénové vody) cca 5-7 dní při teplotě vody do 25°C.

MASTERsil® Chlor-Stabil
přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází k zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil na sebe váže uvolněný chlór, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach.

MASTERsil® Vločkovač
speciální přípravek, který i velmi jemně rozptýlené nečistoty sdruží do větších celků (vyvločkuje) a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním zařízení.

MASTERsil® pH+
přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2-7,6. V tomto rozmezí je zajišteno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

MASTERsil® pH-
přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2-7,6. V tomto rozmezí je zajišteno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

MASTERsil® Tester pH a Cl
jednoduchý, jednokomorový tabletový tester pro měření obsahu volného chlóru v bazénové vodě a hodnoty pH.
Multiplex
MASTERsil® Multiplex Tablet
komplexní pomalu rozpustné tablety 200 g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysice účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Výrobek je positivně testován na likvidační účinky proti bakteriím, řasám, virům a plísním. Obsažený vločkovač pomáhá filtrovat i velmi jemné nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.
Algicid
MASTERsil® Algicid
tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde je velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření.
Zazimovač
MASTERsil® Zazimovač
tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Výrazně zlepší jarní čištění a uvedení bazénu do provozu.
Křišťál
MASTERsil® Křišťál
tekutý anorganický přípravek pro úpravu zakalené vody v bazénu. Vyvločkuje ( vysráží) i velmi jemné rozptýlené částice do shluků, které lze následně zachytit v pískovém filtru pomocí vysavače nebo průběžnou filtrací bazénové vody.
Blokátor
MASTERsil® Blokátor tvrdosti vody
tekutý přípravek pro úpravu mineralizované ( např. studniční) tvrdé vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující tvrdost vody a případně i rozpuštěné kovy, způsobující zákal ( např. železo,mangan) do stabilního komplexu. Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal.
.

Co dělat když...

... je voda zakalená?
V důsledku používaní tvrdé vody (např. studniční) může v důsledku vysokého obsahu minerálů ve vodě dojít k jejich vysrážení a tyto sraženiny pak způsobují ve vodě zákal. Podle druhu minerálů se objeví buď hnědý zákal - vysoký obsah železa a manganu, nebo bílý zákal - vysoký obsah vápníku a hořčíku. Pro odstranění upravte hodnotu pH na požadované rozmezí (přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH-) a přidejte MASTERsil® Vločkovač. Poté vodu filtrujte do projasnění.

... je voda organicky znečištěná, zapáchá?
Po koupání většího počtu lidí nebo při jiném organickém znečistění je nutno v zájmu zdravého koupání jednorázově dezinfikovat vodu v bazénu pomocí přípravku MASTERsil® Chlor-Šok. Tento přípravek rychle doplní hladinu chloru na hranici bezpečného koupání (0,3-0,5mg/l) a tím udržuje vodu zdravotně nezávadnou, bez nepříjemných zápachů. Přípravek doporučujeme kombinovat se stabilizátorem MASTERsil® Chlor-Stabil.

... je voda silně cítit chlorem?
Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2-7,6. Následně aplikujte přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil dle návodu.

... vás v bazénu pálí oči nebo pokožka?
To je způsobeno špatnou hodnotou pH. Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2-7,6.

VELKÁ BALENÍ TEKUTÉ CHEMIE
PRO VELKÉ PRIVÁTNÍ BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ
Chlornan sodný stabilizovaný 35 kg dodání chloru do bazénové vody
MASTERsil® Algicid 30 kg prevence proti řasám
MASTERsil® Křišťál 35 kg vyvločkování nečistot
MASTERsil® pH - 35 kg snížení hodnoty pH
MASTERsil® pH + 35 kg zvýšení hodnoty pH


AKCE - NOVINKA

! NOVINKA !
Lepidlo pro lepení izolantu

 

Plnění tub a výroba blistrů: www.plnenitub.cz

Befüllen von Aluminium-Tuben und Blisterherstellung:
www.tuben-abfuellen.eu

Copyright © 2008 STAVOCHEMIE s.r.o., all rights reserved