Koncentrát S2802A2
je nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového  kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Obsah sušiny 48 ± 2 %. Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru cca 1:10 s vodou.

OznačeniObalObsahKs/KartonuBarva TL BL
S2802A2 láhev 1 kg 18 bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A2 láhev 2 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A2 kanystr 5 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A2 kanystr 10 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A2 kanystr 25 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
S2802A2 kanystr 50 kg Volně bílá Technický list Bezpečnostní list
AKCE - NOVINKA

! NOVINKA !
Lepidlo pro lepení izolantu

 

Plnění tub a výroba blistrů: www.plnenitub.cz

Befüllen von Aluminium-Tuben und Blisterherstellung:
www.tuben-abfuellen.eu

Copyright © 2008 STAVOCHEMIE s.r.o., all rights reserved